1. Aeg ja koht
  2. Võistlus toimub 14. märtsil kell 10.15-11.15 / 12.45-13.45.
  3. Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja hoov või Tudengimaja saal, Ehitajate tee 5, Tallinn

  1. Võistluse eesmärk

2.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.

2.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilastele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbilisandväärtust õpingute kõrvale.

  1. Võistluse lähteülesanne

3.1.Võistlejate ülesandeks on saagida etteantud kriteeriumitele vastav detail.

3.2. Saagimiseks on peale ülesande etteandmist aega maksimaalselt 10 minutit.

3.3. Võistkondade saagimise järjekord loositakse, korraga saevad kaks võistkonda.

3.4. Töövahendid

3.4.1. Kahemehesaag

3.4.2. Saepukk

3.4.3. Saematerjal

3.4.4. Harilik pliiats

  1. Osavõtjad

4.1. Võistlus on meeskondlik. Meeskonnas on kaks liiget.

4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusest osalejal on soovituslik omada baasteadmisi saagimisest ja sae kasutamisest.

4.5. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

  1. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel.

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Hinnatakse seatud detaili täpsust etteantud kriteeriumitele ning saagimiseks kulunud aega.

  1. Autasustamine

7.1. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

  1. Korraldaja

8.1. Suursae täpsusvõistluse patroon on OÜ Vanalinna Ehitus.

8.2. Võistluse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

8.3. Võistluspäeva peakohtunik: Karl Aunin


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.