1. Aeg ja koht

1.1. Võistlus toimub 14. märtsil 2019 kell 12.15-14.45.

1.2. Võistlus toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn

  1. Võistluse eesmärk

2.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset ja suurendada koostööd ehitussektoriga.

2.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilastele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

  1. Võistluse lähteülesanne

3.1. Võistlejate ülesandeks on ehitusvaldkonnas digitaalse lahenduse idee välja töötamine ja selle veenev esitlus žüriile.

3.2. Merko mentorid tutvustavad digiehituse olemust 10 minutit.

3.3. Võistkond valib hackathoni lähteülesande (Merko mentorid pakuvad selleks välja 3 võimalust, kuid võistkonnal on võimalus valida ka oma teema).

3.4. Võistkond töötab välja oma lähteülesandest tulenevalt lahenduse ning valmistab ette žüriile esitluse. Selleks on aega 75 minutit.

3.5. Võistkonnal on 5 minutit oma lahenduse pitchimiseks žüriile.

3.6. Pitchimise järjekord selgitatakse välja loosi teel.

3.7. Töövahendid:

3.7.1 A1 formaadis kartong (2tk)

3.7.2. Erinevad markerid (vähemalt 3 värvi)

3.7.3. Merko roheline kaart (2tk, Merko kaart võimaldab 2 minutit konsultatsiooni Merko mentoriga) 

  1. Osavõtjad

4.1. Võistlus on meeskondlik. Meeskonnas on maksimaalselt 5 liiget

4.2. Võistlus on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi ehituses toimuvatest tegevustest.

4.5. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

  1. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel.

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osalejad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Hinnatakse sõltumatu žürii poolt – idee esitluse ja reaalse toimivuse põhjal.

 

  1. Autasustamine

7.1. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

  1. Korraldaja

8.1. Merko mini-hackathon patroon on AS Merko Ehitus Eesti.

8.2. Ürituse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu.

8.3. Võistluspäeva peakohtunik: Elina Jõpiselg.

 


*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.