Arhitektide loomevõistlus

  1. Aeg ja koht

1.1. Võistlus toimub 14. märtsil  kell 11.30-12.30 Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

  1. Võistluse eesmärk

2.1 Populariseerida ehitusinseneri elukutset.

2.2 Pakkuda ehitus- ja arhitektuurivaldkonna tudengitele ning töötavatele inseneridele vaheldust ja väljakutset teadmiste rakendamisel ning seeläbi lisandväärtust tööle ning õpingutele.

 

  1. Võistluse lähteülesanne

3.1. Võistluse täpne ülesanne antakse osalejatele võistluse alguses kohapeal.

3.2. Võistlus on seotud energeetikaga.

 

4. Osavõtjad

4.1. Võistlusest osavõtt onmeeskondlik. Meeskonnas on kaks liiget.

4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi energeetika valdkonnast.

4.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike ünnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

 

5. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel.

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks ning kajastamiseks BuildIT kanalites.

 

6. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Hinnatakse võistlusülesande lahenduse vastavust etteantud kriteeriumidele.

 

7. Autasustamine

7.1. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

8. Korraldaja

10.1 Energiataristu võistluse patroon on Mapri Ehitus OÜ

10.2. Ürituse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

10.3 Võistluspäeva peakohtunik: Karl Aunin.

*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.